Kim jestem

Jesteś na stronie biegaczki, sportowca, ultramaratonki, Wioletty Czuryńskiej,
Wioletta Czuryńska, Młyńska 3/86, 81-063 Gdynia jest administratorem strony o adresie https://wiolkaczurynska.pl/.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem strony, w każdej chwili możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: wiolka@wiolkaczurynska.pl

Art. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://wiolkaczurynska.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Wioletta Czuryńska – osoba prywatna, biegaczka, ultramaratonka zamieszkała ul. Młyńska 3/86; 81-063 w Gdyni (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 02.02.2024 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: publikowanie materiałów autorkich związanych z bieganiem, treningiem ciała i o tematyce podróżniczej.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługi:
  • publikacji komentarzy;
  • subskrypcji newslettera z informacjami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Art. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • jeśli będziesz chciał/a zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail,
  • Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4. Komentarze

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 5. Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest nieodpłatna. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.
 3. Szczegółowe zasady świadczenia usługi newsletter określa Regulamin Newslettera

Art. 6. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: wiolka@wiolkaczurynska.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię oraz adres e-mail,
  • dokładny opis i powód reklamacji,
  • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 7. Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 8. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wiolkaczurynska.pl/polityka-prywatnosci/

Pokaż tą stronę w swoich mediach społecznościowych.

Niech idzie w świat.
Niech ludzie korzystają i osiągają to co zdecydowali się zrealizować.